สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเกาะเต่า

ข้อมูลพื้นฐานเกาะเต่า

ประวัติเกาะเต่า

ประวัติเกาะเต่า

ช่วงหนึ่งในประวัติของเกาะเต่า ก่อนปี พ.ศ. 2486 ที่นี่เป็นเกาะร้างไม่มีคนอยู่อาศัย จะมีก็แต่เรือประมงแวะผ่านมาเพื่อจับปลา เกาะเต่าตอนนั้นเป็นป่าดิบที่เต็มไปด้วยนกชาปิไหนและนกลุมพูฝูงใหญ่ และเต่าทะเลจำนวนมาก…

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติเกาะเต่า

สภาพอากาศเกาะเต่า

สภาพอากาศของเกาะเต่า

สภาพอากาศของเกาะเต่าสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แม้ในเวลาท่ีมีคลื่นลมเกาะเต่าก็ยังมีบางอ่าวที่สามารถหลบลมเพื่อเล่นน้ำหรือดำน้ำได้ ฤดูมรสุมของเกาะเต่าอยู่ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม…

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศ

สัตว์ป่าและพรรณพืช

สัตว์ป่าและพรรณพืชบนเกาะเต่า

ป่าไม้ของเกาะเต่าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งที่มีข่อยหนามเป็นพืชหลัก และ ป่าชายหาด ตัวอย่างสัตว์ประจำถิ่นของเกาะเต่า คือ เขียดงูเกาะเต่า นกออก หรือ อินทรีทะเลปากขาว นกชาปีไหน…

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพรรณพืช

การเดินทาง

วิธีเดินทางไปเกาะเต่า

วิธีเดินทางไปเกาะเต่า

วิธีเดินทางไปเกาะเต่าที่ประหยัดและเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ ตั๋วเชื่อมต่อรถโดยสารและเรือ กรุงเทพ-ชุมพร-เกาะเต่า ซึ่งมีเรือบริษัทเดียวให้บริการ…

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเดินทางไปเกาะเต่า

การเดินทางบนเกาะเต่า

การเดินทางบนเกาะเต่า

เกาะเต่าเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวได้ทั่วภายใน 3-4 วัน ถนนบนเกาะเต่าประมาณ 80% เป็นคอนกรีตและที่เหลือเป็นทางลูกรัง…

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางบนเกาะเต่า

เหตุฉุกเฉิน

เหตุการณ์ฉุกเฉิน

เกาะเต่ามีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวคือ ‘โรงพยาบาลเกาะเต่า’ และมีคลินิคเอกชนอีกจำนวนหนึ่ง บนเกาะเต่ามีหมอประจำไม่มากนัก…

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน