สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเกาะเต่า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของเกาะเต่า

ประวัติเกาะเต่า

ประวัติเกาะเต่า

ช่วงหนึ่งในประวัติของเกาะเต่า ก่อนปี พ.ศ. 2486 ที่นี่เป็นเกาะร้างไม่มีคนอยู่อาศัย จะมีก็แต่เรือประมงแวะผ่านมาเพื่อจับปลา เกาะเต่าตอนนั้นเป็นป่าดิบที่เต็มไปด้วยนกชาปิไหนฝูงใหญ่ๆ และเต่าทะเลจำนวนมาก…

อ่านเพิ่มเติม ประวัติเกาะเต่า

สภาพอากาศของเกาะเต่า

สภาพอากาศ

สภาพอากาศของเกาะเต่าสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แม้ในเวลาท่ีมีคลื่นลมเกาะเต่าก็ยังมีบางอ่าวที่สามารถหลบลมเพื่อเล่นน้ำหรือดำน้ำได้ ฤดูมรสุมของเกาะเต่าอยู่ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม…

อ่านเพิ่มเติม สภาพอากาศ

ผู้คนและวัฒนธรรมบนเกาะเต่า

ผู้คนและวัฒนธรรม

เกาะเต่าเริ่มมีคนมาอาศัยไม่นานนัก โดยชาวบ้านกลุ่มแรกอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2490 ส่วนใหญ่มาจากเกาะพะงัน ตามสำรวจสำมะโนครัวเมื่อปี พ.ศ. 2559 เกาะเต่ามีประชากร 2,240 คน แต่จำนวนผู้อยู่อาศัยจริงอาจมีถึง 8,000 คน…

อ่านเพิ่มเติม ผู้คนและวัฒนธรรม

สัตว์ป่าและพรรณพืชบนเกาะเต่า

สัตว์ป่าและพรรณพืช

ป่าไม้ของเกาะเต่าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งที่มีข่อยหนามเป็นพืชหลัก และ ป่าชายหาด ตัวอย่างสัตว์ประจำถิ่นของเกาะเต่า คือ เขียดงูเกาะเต่า นกออก หรือ อินทรีทะเลปากขาว นกชาปีไหน…

อ่านเพิ่มเติม สัตว์ป่าและพรรณพืช

การเดินทาง เทศกาล และอื่นๆ

การเดินทางไปเกาะเต่า

การเดินทางไปเกาะเต่า

การเดินทางไปเกาะเต่าที่ประหยัดและเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ ตั๋วเชื่อมต่อรถโดยสารและเรือ กรุงเทพ-ชุมพร-เกาะเต่า ซึ่งมีบริษัทเรือ 2 เจ้าให้บริการ…

อ่าน การเดินทางไปเกาะเต่า

การเดินทางบนเกาะเต่า

การเดินทางบนเกาะเต่า

เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆที่สามารถเดินเที่ยวให้ทั่วได้ภายใน 3-4 วัน ถนนบนเกาะเต่าประมาณ 80% เป็นคอนกรีตและที่เหลือเป็นทางลูกรัง…

อ่าน การเดินทางบนเกาะเต่า

เทศกาลของเกาะเต่า

เทศกาลของเกาะเต่า

งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่าเป็นงานประจำปีของเกาะเต่าจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ…

อ่าน เทศกาลของเกาะเต่า

เหตุการณ์ฉุกเฉิน

เหตุการณ์ฉุกเฉิน

เกาะเต่ามีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวคือ ‘โรงพยาบาลเกาะเต่า’ และมีคลินิคเอกชนอีกมากมาย บนเกาะเต่ามีหมอประจำไม่มากนัก…

อ่าน เหตุการณ์ฉุกเฉิน