Buddha Rock

หินตาโต๊ะ

หินตาโต๊ะและหินยายแมะ

หินขนาดใหญ่ทั้งสองก้อน ตั้งอยู่บนแหลมทางตะวันออกของอ่าวโฉลกบ้านเก่า

หินตาโต๊ะเป็นกลุ่มหินหลายก้อนที่เรียงกันดูคล้ายผู้ชายนั่ง ส่วนหินยายแมะดูคล้ายผู้หญิง นอกจากความสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาและยังเป็นสถานที่สำคัญของเกาะ ดังจะเห็นได้จากรูปถ่ายที่ชาวบ้านติดไว้ที่ผนังบ้านเพื่อเคารพบูชา

Hin Yai Mae

หินยายแมะ


แสดงตำแหน่งบน Google Maps