Buddha Rock

หินตาโต๊ะ เกาะเต่า

หินขนาดใหญ่ทั้งสองก้อน ตั้งอยู่บนแหลมทางตะวันออกของอ่าวโฉลกบ้านเก่า

หินตาโต๊ะเป็นกลุ่มหินหลายก้อนที่เรียงกันดูคล้ายผู้ชายนั่ง ส่วนหินยายแมะดูคล้ายผู้หญิง นอกจากความสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านยังเชื่อว่าหินตาโต๊ะและหินยายแมะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาและเป็นสถานที่สำคัญของเกาะ ดังจะเห็นได้จากรูปถ่ายหินตาโต๊ะที่ชาวบ้านติดไว้บนผนังเพื่อเคารพบูชา

Hin Yai Mae

หินยายแมะ


แสดงตำแหน่งบน Google Maps